TNT INNIGHT

Nachtdistributie

Na jaren tevreden gebruik te hebben gemaakt van een EMC Clarion, heeft TNT besloten deze te vervangen. Belangrijkste reden was het verlopen van de onderhoudscontracten. Het was de bedoeling deze vervangingen geheel uit te besteden, met minimaal gebruik van interne resources.

Project
 • Anaylse huidige setup
 • Advies hardware
 • Patchen onze huidige
  VMWare omgeving ter
  ondersteuning nieuwe
  hardware
 • Fysiek plaatsen en
  aansluiten VNX
 • Verplaatsen van onze
  VM’s,dit zonder downtime
  en performance verlies
 • Controleren resultaat

Op advies van EMC is het contact met iFactory tot stand gekomen. Wij hadden bij EMC aangegeven dat wij met een kleinere partij wilde werken, die snel en accuraat kan schakelen. Aldus Frits Slavenburg (IT). In onze bedrijfssector is snel schakelen erg belangrijk en wordt dit van ons verwacht, daarom verwachten wij dit ook van onze leveranciers. We hadden nog een advies aanvraag bij een andere partij, maar hebben vanwege de prijs, expertise en gegarandeerde oplevertijd voor iFactory gekozen.

De communicatie van het project liep precies zoals wij verwacht hadden: snel, direct en zonder vertraging. Tijdens de oplevering van het project hebben we een document ontvangen waarin duidelijk de gehele setup is beschreven. Tevens heeft de consultant de huidige omgeving uitgezet en is er bij de afsluiting uitgelegd welke stappen TNT nog moest verrichten. Deze stappen waren niet noodzakelijk niet noodzakelijk voor de vervanging zelf.

Het project is perfect verlopen, we hebben meer gekregen dan wij verwacht hadden. Er is tevens een analyse uitgevoerd op de gehele setup van de virtuele omgeving en hieruit is een aantal concrete en bruikbare adviezen gekomen.

Branche: Diensten: Medewerkers: Website:
Bezorgdienst Nachtbezorging 300+ www.tntinnight.nl
TNT innight

TNT Innight voorziet in de levering van goederen en reserveonderdelen in de Benelux de dag na aanvraag om 7 of 8 uur ’s ochtends.

Wij zorgen ervoor dat klanten hun dag kunnen beginnen met de goederen die ze de dag ervoor hebben besteld en zijn daarmee pioniers op het gebied van nachtdistributie. Omdat de goederen nog in de nacht worden afgeleverd, is deze dienstverlening bekend geworden als ‘nachtdistributie door TNT Innight’.

Meer referenties

FN steel
Exacthostbw
ROC Nijmegen